ONTVANG MEER INFORMATIE OVER MOUNTAINSHIELD & AANKOMENDE SEMINARS

ONTVANG HET INFORMATIEPAKKET PER MAIL

Ja, ik kom graag naar een informatiebijeenkomst

Ja, ik plan graag een belafspraak in de agenda
process 2

BELEGGEN IN MOUNTAINSHIELD

Let op: beleggen in een beleggingsfonds brengt risico's en kosten met zich mee. Lees het prospectus en de essentiele beleggersinformatie. Onderstaand vindt u een opsomming van de risico's (in het zwarte kader) en kosten (in de tabel hieronder).

De doelstelling van het MountainShield Capital Fund is het realiseren van een positief rendement van 10% op jaarbasis, na aftrek van alle kosten. Het MountainShield Capital Fund belegt in beursgenoteerde bedrijven voor de middellange termijn volgens een degelijke methode die wordt aangevuld met een dagelijkse handelsstrategie. Het MountainShield Capital Fund maakt gebruik van de modernste beleggingsinstrumenten en -technieken om een positief rendement te behalen maar vooral de risico's te beperken. Om de rendementsdoelstelling te behalen maakt het Fonds gebruik van fundamentele analyse, technische analyse, zelf ontwikkelde wiskundige indicatoren en sentimentsanalyse.

Het Fonds belegt wereldwijd, met een focus op Amerikaanse en Nederlandse Midkap en Smallcap aandelen. Aandelenposities worden voor de middellange tot lange termijn ingenomen. De positie in een aandeel wordt veelal strategisch en verspreid over een langere periode opgebouwd en eveneens verspreid en slim indien kansrijk over meerdere dagen afgebouwd. Bovendien wordt er tussentijds gehandeld in deze posities waarmee de slagroom op de taart wordt gecreëerd. Door spreiding aan te brengen over sectoren wordt getracht de volatiliteit van het fondsrendement verder te beperken.

process 3

CONTRAIR BELEGGEN DIRECT VANAF BEURSPLEIN 5

De professionele beurshandelaren op Beursplein 5 speuren dagelijks de aandelenmarkten af op jacht naar de meest kansrijke aandelen van het moment.

Veel beleggers baseren hun beslissingen op hoe zij zich voelen, in plaats van op wat ze weten (of hadden kunnen weten). De meeste beleggers balanceren daardoor tussen hoop en vrees. Om die reden zien wij op Beursplein 5 dat markten vaak te ver door schieten in optimisme of in pessimisme.Dat geeft kansen! Een contraire belegger is er van overtuigd dat massapsychologie leidt tot een verkeerde waardering van activa, van sectoren of van individuele aandelen en dat hij (of zij) daar gebruik van kan maken. In het MountainShield Capital Fund houden we daarom vast aan ons selectiemodel en weten hiermee de waan van de dag achter ons te laten en extra kansen te pakken.

process 2

ERVAREN BEHEERDER

Als participant in het MountainShield Capital Fund heeft u op ieder moment toegang tot actuele cijfers en koersen. U ontvangt een maandelijks rapport met heldere overzichten van resultaten en de persoonlijke visie van de fondsmanagers. Daarnaast wordt ieder jaar een jaarverslag inclusief accountantscontrole gepubliceerd.

Er wordt een eerlijke kostenstructuur gehanteerd. Over het door u ingelegde kapitaal berekent het fondsmanagement een performance fee van 20%, afhankelijk van het behaalde rendement in de betreffende maand. Bij de berekening van deze performance fee geldt dat alle verliezen uit het verleden eerst goedgemaakt moeten worden voordat de vergoeding in rekening kan worden gebracht ('high water mark'). De beheerder van het MountainShield gaat dus pas de performance fee verdienen als er rendement behaald wordt!

Deelname is mogelijk vanaf €25.000 en vindt plaats middels het invullen van het inschrijfformulier. Leest u ook het prospectus. Wilt u een persoonlijk gesprek of meer weten? Bel of mail ons maar.

MOUNTAINSHIELD ook uw beleggingsfonds:
Contrair, Helder maar vooral Beter

PARTICIPEREN IN MOUNTAINSHIELD

Wilt u investeren in ons fonds, of een bijstorting doen? Download hier het inschrijfformulier. Vul het formulier compleet in en stuur deze per post, inclusief de gevraagde documenten naar onze administrateur Circle Investments Support Services BV, t.a.v. Investor Services, Smallepad 30, 3811 MG te Amersfoort of via e-mail naar investors.nl@circlepartners.com.

Stap 1.

Vul op de betreffende pagina’s uw gegevens in en geef aan voor welk bedrag u wilt meedoen.

Stap 2.

Onderteken alle pagina’s en maak het geld over naar de genoemde rekening.

Stap 3.

Scan en mail naar: investors.nl@circlepartners.com of stuur fysiek naar Circle Partners, AmersfoortKan ik elke maand extra participaties kopen?
Elke bijstorting is formeel een nieuwe participatie. Daarom moet helaas ook opnieuw het inschrijfformulier worden ingevuld. Download hier het formulier voor uw bijstorting. Vul het formulier compleet in en mail het naar onze administrateur Circle Investments Support Services BV, t.a.v. Investor Services, Utrechtseweg 31d, 3811 NA te Amersfoort of via e-mail naar investors.nl@circlepartners.com.

Maar een mailtje sturen naar info@mountainshield.nl met daarin uw adresgegevens is voldoende om een ingevuld inschrijfformulier te ontvangen. U hoeft dan alleen maar het bedrag in te vullen en het formulier op te sturen. Het bedrag kunt u daarna op onze rekening storten.

U ontvangt uw geld ongeveer twee weken na het begin van de nieuwe maand. (Als u per 1 januari uitstapt dus rond 15 januari). Het fonds koopt uw participaties altijd terug tegen de NAV zoals deze door Circle Partners wordt berekend, na aftrek van de uitschrijfkosten van 0,5%.

Voor alle vragen hierover contact Circle Partners via investors.nl@circlepartners.com (033-4673880) of met de beheerder.MOUNTAINSHIELD TEAM

Het MountainShield Capital Fund wordt beheerd door ROI am B.V. en is niet beursgenoteerd. ROI is gespecialiseerd in het structureren en beheren van beleggingsfondsen in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving en vergunninghoudende beheerder van beleggingsinstellingen (AIFM) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op 30 november 2015 is het fonds gelanceerd. MountainShield Capital Management B.V. is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleggingsmodel dat gebruikt wordt in het fonds.

De professionele beurshandelaren op Beursplein 5 speuren dagelijks de aandelenmarkten af op jacht naar de meest kansrijke aandelen van het moment.

PARTICIPEREN!

Participeer nu in het snelst groeiende beleggingsfonds.

MOUNTAINSHIELD FUND

Hieronder treft u alle belangrijke gegevens aan met betrekking tot het Fonds.

>
Fondsgegevens
Minimum investering EUR 25.000
Minimale vervolgstorting EUR 5.000
Minimale onttrekking EUR 5.000
Beleggingsstijl Event-driven
Regio Wereldwijd
Land van vestiging Nederland
Juridische status Besloten fonds voor gemene rekening
Notering Geen
Beheerder ROI am B.V.
Bewaarder Stichting Trustee MountainShield Fund
p/a Smallepad 30F
3811 MG Amersfoort
Fondsmodel MountainShield Capital Management B.V.
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
Administrateur Circle Investment Support Services B.V.
Utrechtseweg 31 D
3811 NA Amersfoort
Accountant Ernst & Young Accountants LLP
Broker Interactive Brokers
>
Kosten en vergoedingen
Lopende kosten 2,65%* per jaar
Prestatievergoeding 20% van het resultaat
High watermark Ja, onbeperkt

*Schatting van de kosten voor boekjaar 2017 uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen per 1 januari 2017.

>
Toe- en uittreding
Toetreding Maandelijks op eerste werkdag
Uittreding Maandelijks op eerste werkdag
Aanmeldingstermijn voor uittreding 10 werkdagen
Minimum participatietermijn 1 maand
Toetredingskosten 0,5%
Uittredingskosten 0,5%

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang het MountainShield maandbericht in uw inbox!

MOUNTAINSHIELD RENDEMENT

Elke maand wordt de Net Asset Value (NAV) van het fonds berekend door onze administrateur Circle Partners. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks door Ernst & Young gecontroleerd. Elke maand vindt u hieronder de (indicatieve) NAV per participatie zoals berekend door de fondsmanager. Elke maand publiceert het fonds een maandbericht. De gegevens over het aantal participaties en het totale fondsvermogen vindt u hier: http://www.roiam.eu/wat

Zowel voor de NAV en het rendement van het fonds als voor de NAV en het rendement per participatie geldt dat dit de waarde is na aftrek van de kosten en de beheerfee.

Netto rendement (na aftrek van alle kosten) per maand (%)
Jaar: Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec JAAR CUM
2016: +1,36 +0,37 -0,16 +3,32 +2,87 -3,41 +1,02 +0,01 +2,09 -0,50 +13,65 +1,08 +22,94 +22,94
2017: +1,13 -0,33 - - - - - - - - - - +0,80 +24,00
Waardeontwikkeling (na aftrek van alle kosten) sinds oprichting (EUR)
Jaar: 1 Jan 1 Feb 1 Mrt 1 Apr 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec
2016: 5000,00 5068,18 5087,03 5078,71 5247,35 5397,78 5213,59 5266,57 5267,33 5377,37 5350,51 6080,93
2017: 6146.85 6216,45 6196,24 - - - - - - - - -

Toon volledige koersinformatie over alle series.

Bovenstaand rendement is na aftrek van alle lopende kosten en performance fee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zie maandrapport voor extra toelichting op het behaalde resultaat.

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang het MountainShield maandbericht in uw inbox!

MOUNTAINSHIELD DOCUMENTEN

Hieronder treft u een overzicht aan van documenten met betrekking tot het MountainShield Capital Fund welke u kunt downloaden.

Inschrijfformulier A - Natuurlijk persoon >>>
Inschrijfformulier B - En/Of >>>
Inschrijfformulier C - Zakelijk >>>
Inschrijfformulier - Vervolgstorting >>>
Factsheet >>>
Essentiele Beleggersinformatie >>>
Prospectus >>>
Inlegvel Prospectus >>>
Inlegvel wijzigingen Prospectus 6 januari 2017 >>>

Informatie Fonds
Kvk >>>
Oprichtingsakte >>>
Statuten >>>
Registratiedocument >>>

Informatie Beheerder
AFM vergunning (2007) >>>
AFM vergunning AIFMD beheerder (2014) >>>
KvK >>>
Akte van Oprichting >>>
Statuten >>>

Informatie Bewaarder
KvK >>>

Rapportage
Jaarrekening 2014 Beheerder >>>
Halfjaarverslag 2016 MountainShield Capital Fund >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund januari 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund februari 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund maart 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund april 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund mei 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund juni 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund juli 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund augustus 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund september 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund oktober 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund november 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund december 2016 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund januari 2017 >>>
Maandrapport MountainShield Capital Fund februari 2017 >>>

De beheerder kan op verzoek kosteloos een afschrift verstrekken van alle verplichte documenten.

Het handelen in effecten en vermogenstitels brengt risico's met zich mee. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Subfonds-specifieke risico's zijn ondermeer: algemeen beleggingsrisico, marktrisico, valutarisico, concentratierisico, liquiditeitsrisico, renterisico, inflatierisico, beschikbaarheidsrisico, leveragerisico, derivatenrisico, short selling risico, afwikkelingsrisico, fiscaal risico, modelrisico, operationeel risico, bewaarnemingsrisico, risico opschorting of limitering terugname en afgifte, tegenpartijrisico en waarderingsrisico. Deze risico's zijn beschreven en naar convictie van de Beheerder gerangschikt in het prospectus.

Alle informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is op generlei wijze bedoeld als advies, aanbod, reclame, uitnodiging of aanmoediging om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen of om enige andere transactie of overeenkomst aan te gaan. MountainShield Capital Fund houdt geen rekening met individuele beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of het risicoprofiel van individuele gebruikers.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang het MountainShield maandbericht in uw inbox!